Første øvelse etter ferien

: Oppsal skole
Tid: mandag 16. august