Ekstraøvelse, Sæby

: Skøyenåsen skole
Tid: mandag 20. juni