Sosialt treff på Asylet før 1. øvelse

Vi treffes på Asylet før første øvelse. Open end ...

Tid: fredag 19. august 16:00