Oppdrag for Solhøgda Borettslag

Vi marsjerer fra Oppsal skole til Solhøgda borettsslag. Deretter runde i nabolaget.

: Oppsal skole
Tid: mandag 15. mai 18:00